ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ : News Patiala

Dr Ekta, 29, heads Patiala’s Antenatal Care Cell, set up by Punjab govt on 10 May, to track all pregnant women in the district who turn Covid positive 

news%2Bpatiala -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *