ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦ : ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ

 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ👇👇👇

AVvXsEg2x5rR2vha3IV5jMp7mftAcggP5kqKoMQZiOEnLtbId4V3ZT3n qyotcDmSqocJV1UkIf0fpVTuoKOcIB6C6wPwki2CtxphoHIINq9MCotRA70A78vc5qFWPUHNurFGSmUI7MBUk 5BG6XA2cFwa6hSWu z FWdi0ADsdVjN jJKZ7hFrFVwbGO1jI6w=s320 -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *